producera

 

Det fungerar

Design, konstruktion, produktion, logistik och installation samlat under ett tak och i perfekt samklang. Detta tillsammans gör att vi kan erbjuda befintliga och nya kunder ett helhetskoncept med skarpare och bredare produkt- och produktionsmöjligheter.

 

Teknik

Avancerad teknik och kompetent personal.
All vår konstruktion sker i Solid Works och går hand i hand med produktionen. Vilket i sin tur innebär snabb och effektiv framtagning av nya produkter. Till detta kommer vår avancerade teknik, ett produktionsflöde som styrs av ett intelligent MPS-system med kvalitetssäkring i samtliga led.
Tack vare våra medarbetares erfarenhet och fullödiga förmåga kan prototyper utvärderas och godkännas av kund i god tid innan serietillverkning påbörjas.

 

Stansning

Oförtröttlig stansning.
De moderna stansmaskinerna är oerhört potenta beståndsdelar i vår produktion. Vi förfogar över dubbla helautomatiska stansar (av märket Trumpf). Dagtid kör vi kortare serier, under natten längre serier, på så vis utnyttjar vi vår avancerade utrustning maximalt.

 

Bockning

 

Kraftfull bockning.
Våra helautomatiska bockningsmaskiner är utrustade med inbyggda saxar, kompletterat med styrda kantpressar. Sålunda erbjuder vi mycket sofistikerad teknik, vilket innebär att vi kan utföra i princip alla typer av bockningar.
Vår moderna linje för panelbockning är perfekt för tillverkning av ett större antal serier och den kräver extremt korta ställtider.

 

Svetsning

 

Precisionssvetsning.
Som regel eftersträvar våra konstruktörer att minimera svetsmomenten, där det krävs använder vi, mig-, tig- eller punktsvetsning via våra erfarna och yrkesskickliga medarbetare.

 

Lackering

Miljövänlig pulverlackering.
Innan pulverlackeringen genomgår produkterna tvättning i en vattenbaserad process. Detta sker i ett helt slutet system där hanteringen är beröringsfri. Lackeringen utförs med speciell pulverfärg, en miljövänlig härdplast. Vi kan givetvis ta fram exakt den nyans och kulör som önskas.

Montering

Kostnadseffektiv montering.
I omedelbar anslutning till lackeringsanläggningen monteras och packas produkterna eller komponenterna. Fraktbolag hämtar godset från vår anläggning för vidare distribution direkt till dig som kund, som sagt vi har kontroll över hela processen.